Privacy verklaring

Versie : 21 januari 2020


Dit is de privacy verklaring van Spendies.

Spendies wordt aangeboden door Spendies B.V.

Jouw gegevens
In deze Privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van Spendies. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.

Contact
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Spendies, stuur dan een mail aan connect@spendies.app.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?
We beheren gegevens voor de volgende redenen:

Overeenkomst
Wanneer je een account hebt aangemaakt, dan wel een betaalverzoekje hebt aangemaakt via onze web app, en (daarmee) onze voorwaarden hebt aanvaard, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het volgende:Het aanbieden ter verdere verwerking van de beoogde transactie(s) bij onze partner betaaldienstverleners.Je op de hoogte te houden van wijzigingen in de dienst en voorwaarden.

Wettelijke verplichting
In de wet staan veel regels waaraan we ons als dienstverlener moeten houden. Bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Zoals aan Justitie bij financiële fraude.

Toestemming
In sommige gevallen vragen we je om uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang
We mogen jouw persoonsgegevens gebruiken als we daar een “gerechtvaardigd belang” bij hebben. De volgende voorbeelden dienen ter illustratie:We bewaren de persoonsgegevens van de overboekingen van de opdrachtgever en ontvanger als bewijs.Bij melding van fraude kunnen we betaalhistorie van onze gebruikers inzien. Dit doen we om schade voor jou en voor ons als gevolg van fraude te voorkomen en beperken.We houden je op de hoogte over onze diensten en veranderingen in de web app. We sturen je nieuwsbrieven, tenzij je aangeeft daar geen prijs op te stellen.

Welke informatie gebruikt Spendies waarvoor?
We laten je naam zien aan je vriend aan wie je het betaalverzoekje verstuurt.We gebruiken je 06-nummer om contact met je op te nemen, mocht er iets misgaan. Dit helpt ons ook om fraude te voorkomen en bestrijden.We gebruiken je IBAN en/of je walle adres om de transactie te kunnen verwerken. We gebruiken ook je IBAN wanneer iemand geld aan jou wil betalen op het betaalverzoekje. Onze partner betaaldienstverleners zorgen dan voor bijschrijving op je IBAN en/of wallet adres. Ook wordt de IBAN of wallet adres getoond in de afschrijving van de betaler.We registreren het 06-nummer van degene die op een betaalverzoekje heeft betaald, zodat je kunt terugvinden wie heeft betaald.We registreren IP-adressen om misbruik tegen te kunnen gaan.Heb je in de cookie-instellingen aangegeven dat Spendies gebruik mag maken van cookies voor social media en cookies voor gerichte advertenties? Dan gebruiken we het IP-adres ook voor advertentiedoeleinden. We kunnen je dan gepersonaliseerde advertenties van Spendies laten zien op platforms van derden zoals, een website en een app.Wanneer je een Spendies stuurt, registreren we het Operating System van het toestel waar je mee betaalt (bijvoorbeeld iOS of Android). Ook registreren we welke internet browser je gebruikt en het bijbehorende versienummer. Met deze gegevens kunnen we je helpen als de Spendies-web app bij jou niet goed werkt. Ook kunnen we de gebruikerservaring van de web app met deze gegevens verder verbeteren.We gebruiken de web app versie nummer om eventuele problemen op te sporen.We gebruiken informatie over je toestel om statistieken over onze gebruikers te verzamelen, zodat we de gebruikerservaring voor zoveel mogelijk gebruikers kunnen optimaliseren.We gebruiken de gegevens van je betaalverzoekje om onze dienst uit te voeren.We gebruiken toestel identificatie om fraude te voorkomen en bestrijden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Spendies ze?
Spendies maakt gebruik van analytische tools waarmee we het gebruik van onze website meten. Daarnaast maken we met jouw toestemming gebruik van social media-cookies en advertentiecookies. Zo kunnen we jou gepersonaliseerde advertenties van Spendies tonen op websites en apps van derden. Ook kunnen we je juist uitsluiten van dit soort advertenties. Meer informatie over cookies en vergelijkbare technieken lees je op Spendies onder Cookies. Hier kan je ook de instellingen aanpassen.

Met welke andere partijen deelt Spendies gegevens?
Spendies zal jouw gegevens nooit aan andere bedrijven verkopen om je aanbiedingen te doen die niet over Spendies gaan.Er zijn situaties waarin we jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Dienstverleners
We werken samen met bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening, zoals betaaldienstverleners en ICT serviceproviders. We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke regels voor. We kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.We kunnen ook partijen inschakelen die diensten aan ons verlenen zoals, advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Bevoegde publieke instanties
Toezichthouders zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, en andere overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven.Spendies draait op servers in Europa, maar een paar van deze bedrijven die ons ondersteunen bij onze diensten hebben hun servers staan in landen buiten Europa, zoals in de Verenigde Staten. Het is dus mogelijk dat daarbij persoonsgegevens naar buiten Europa worden doorgegeven.
Je kunt een betaalverzoeken sturen aan vrienden. Dat kan via berichtendiensten. Dat delen gebeurt via deze platforms en op het gebruik van die platforms zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die platforms van toepassing.Je dient er rekening mee te houden dat alle cryptocurrency transacties publiekelijk inzichtelijk zijn. Ook de cryptocurrency die jij bij onze partners koopt zijn dus in principe volgbaar. Aan- en verkopen zijn in theorie terug te leiden naar onze partner betaaldienstverleners.
Voor je privacy is aan te raden zoveel mogelijk het hergebruik van walletadressen te beperken. De meeste wallets maken na elke ontvangen transactie een nieuw adres aan. (Oude adressen blijven bij de meeste wallets wel gewoon geldig).

Hoe beschermt Spendies jouw persoonlijke informatie?
Spendies neemt steeds passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met andere woorden: we doen veel om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Daarbij kun je denken aan toegangsbeperking, netwerksegmentatie, het uitvoeren van periodieke audits en interne trainingen.

Wat zijn mijn privacyrechten?Inzien en wijzigen
Als je wilt weten welke gegevens Spendies over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via connect@spendies.app. Spendies zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je sturen.

Beperking van de verwerking en bezwaar tegen verwerking
Je hebt in specifieke gevallen ook het recht om een beperking van de verwerking te vragen, en om tegen een verwerking bezwaar te maken.

Recht om jouw gegevens op te vragen in een digitaal formaat
Je hebt het recht om de persoonsgegevens over jou van Spendies te ontvangen in een digitaal, gangbaar formaat dat je makkelijk kunt verwerken. Het gaat dan over de gegevens die op basis van toestemming worden verwerkt of de gegevens die op basis van de overeenkomst worden verwerkt. We bieden dat op verzoek aan. Je kunt daarvoor een mail sturen naar connect@spendies.app.

Verwijderen van gegevens
Je kunt ons altijd vragen jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter bewaren. Bijvoorbeeld voor fraudedetectie of omdat het transactiegegevens zijn die wij volgens de wet moeten bewaren

Klacht indienen bij de toezichthouder
Misschien ben je ontevreden over hoe wij met je gegevens omgaan. Als dat zo is willen we kijken wat we daar aan kunnen doen. Neem dus vooral contact met ons op via connect@spendies.app.Maar mocht je dan toch niet tevreden zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. Dat is in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hier een klacht indienen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Wij blijven onze dienst ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Je wordt daarover geïnformeerd. We adviseren je om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Spendies B.V. is gevestigd aan de Lobelius-serre 1, Amersfoort (Kvk 76067874)